dr. Egri Oszkár (Budapest1953augusztus 19. –) magyar ügyvéd

Dr. Egri Oszkár 1971-ben a József Attila Gépipari és Gépgyártás-technológiai Technikumban szerzett gépésztechnikusi oklevelet, ezt követően műszaki munkaterületen helyezkedett el. 1976-77-ben két évig katonaként szolgált. 1984-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán cum laude minősítéssel jogászdoktori diplomát szerzett. 1987-ben ügyvéd-jogtanácsosi szakjogászi vizsgát tett.

Első munkahelyei az MMG Automatika Művek, a Budapesti Lakáscsere Osztály voltak, majd a budapesti II. kerületi Tanácsban lett elnöki referens. Éveken át a Központi Népi Ellenőrzési Bizottságnál, majd az Állami Számvevőszéknél dolgozott, mint gazdasági és jogi szakértő. 1991-ben Izrael meghívására egy hónapig tanulmányozta az Izraeli Állami Számvevőszék, és az ottani gazdaság, társadalom működési mechanizmusát. 1992-től az Állami Vagyonügynökség igazgatóhelyettese, majd annak átalakulása után az Állami Vagyonkezelő Rt. megbízott adminisztratív vezérigazgató-helyettese. 1995-től 1998-ig vezette az Allianz Hungária Biztosítóhoz tartozó Hungária Vagyonkezelő Kft.-t, amely több, mint nyolcmilliárd mérleg főösszegű, vagyonkezeléssel és ingatlanfejlesztéssel foglalkozó társaság volt. 1998-ban önálló ügyvédi irodát alapított, amely főként polgári és gazdasági ügyekkel foglalkozik.

1999-től a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének és a Budapesti Zsidó Hitközségnek a jogi képviselője és 2005-ig szóvivője. A BZSH Hegedűs Gyula utcai körzetének elöljárója, majd 2011-ig elnöke, továbbá tagja volt a MAZSIHISZ és a BZSH képviselő-testületének is. Koordinálta és segítette, szervezte és intézte a sümegi zsidó temető helyreállítását, mint utolsó Sümegen megmaradt zsidó emléket. Mint alapító tag részt vett a Füst Milán Szellemi Páholy munkájában. Rendszeresen tartott előadásokat a zsidóságot érintő aktuális jogi kérdésekről, és aktívan részt vett a zsidó közéletben. 2002-től 2012-ig az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetemen címzetes főiskolai docensként jogi ismereteket tanított. Számos olyan jogszabály kezdeményezésében, előkészítésében és létrehozásában vállalt meghatározó szerepet, mint a gyűlöletkeltés szankcionálhatóságával kapcsolatos szabályozás, az új egyházi törvény, illetve az egyházak finanszírozásának szabályozása, stb.

Ügyvédi tevékenységéből többet a korábbi BH példaként hozott (az elévülések anyagi, illetve eljárásjogi vetületeit elemző példában, pl. az egyházi személyek ügynök múltja kapcsán, lásd: BDT 2009/11/206. (8.Pf.20.983/2009/4, Polgári Kollégium Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozat1). Ügyvédi munkája során rendszeresen nyújtott a hozzá fordulóknak pro bono segítséget, tíz évig volt a Nép Ügyvédje rendszerben is közreműködő ügyvéd. Principálisként több ügyvédjelölt képzésében és mentorálásában is részt vett. Nős, egy gyermek édesapja. 

1 - BDT 2009/11/206. I. A jogszabályban megállapított keresetindítási határidő anyagi jogi természetéből eredően a keresetlevélnek a határidőn belül meg kell érkezni a bírósághoz. A határidő betartásához nem elegendő, ha a keresetlevelet a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adják. II. Ha a jogszabály a keresetindítási határidő elmulasztásához nem fűz jogvesztést és a mulasztás orvoslására nem ír elő igazolást, az ellenérdekű fél elévülési kifogására tekintettel a kereset elutasításának van helye. [Avtv. 21. § (3) bek.] Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.983/2009/4.