Válni szeretnék. Mit tegyek?

Hirtelen haragból semmiképpen ne rohanjon a bíróságra keresetlevéllel a kezében!


De miért is?


A házasság felbomlása és felbontása csak látszólag egyszerű folyamat, a valóságban a házasság szövevényes családi és jogi szálait csak hosszabb megfontolás után - és lehetőség szerint ügyvéddel, jogi képviselettel - érdemes elvarrni.


A hirtelen felindultságból vagy ügyvédi képviselet nélkül beadott válóperes keresetek a legritkább esetben hozzák meg a kívánt eredményt. A rossz házasság felbontására a válóper megindítása ne az első, hanem az utolsó lépés legyen. A házasság kiüresedése, kiüresítése ugyanis jogilag, és a mindennapi életben is kockázatos folyamat a körülmények részletes, megelőző feltárása nélkül, még egyezséggel is.


A jogszabályok ugyan lehetőve teszik, hogy a felek házasságát a bíróság ügyvéd nélkül, a felek közös nyilatkozata alapján felbontsa - sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, mert a színvonalas ügyvédi munkát meg kell fizetni - ám a gyakorlatban ezek a botcsinálta válóperes egyezségek és válások a legtöbbször nem váltják be a hozzájuk fűzött nagy reményeket, sőt komoly vitákhoz, érdeksérelmekhez vezetnek, amelyek aztán csak költséges perekkel orvosolhatóak vagy pedig az egyik fél - nem túlzás állítani - pénzügyi megsemmisülésével járnak.


A bíróságokat ugyanis a házasság felbontására irányuló eljárásban csak néhány családjogilag releváns kérdés, az utolsó közösen használt lakás további használata, a kiskorú gyermekek tartása, gondozása, a szülői felügyeleti jog és a kapcsolattartás ill. az életközösség időtartama érdekli és ha ezekben a kérdésekben egyezséget, bizonyosságot tapasztal, akkor minden további nélkül felbontja a házasságot a felek pillanatnyi nyilatkozatainak megfelelően. Vagyonjogi kérdésekkel a házassági bontóperben a bíróság főszabály szerint nem foglalkozik. Ahhoz azonban, hogy a válóperes egyezség hosszabb távon évekre, sőt évtizedekre belátható és minden fél érdekének megfelelő, használható megoldást nyújtson a vagyonjogi kérdéseket még a válóper előtt érdemes tisztázni. Ehhez ügyvédet érdemes megbízni a jogilag jelentős - nem egyértelmű, mögöttes - tények, körülmények maradéktalan feltárása érdekében. A házassági bontóperben megtett nyilatkozatok ugyanis a házasság későbbi vagyonjogi elszámolásának alapját is képezik majdan, ekként egy elhamarkodott peres nyilatkozat nagy kockázattal jár. A legtöbbször a felek közös vagyonát képező ingatlan tulajdonjogi sorsát kell rendezni, amire szintén nem terjed, nem is terjedhet ki a bontóperes bíróság figyelme és hatásköre. Mindezekhez egyezség esetén is ügyvédet kell fogadni, egyezség hiányában azonban egyenesen kötelező ügyvédet fogadni, de ekkor már milliós perköltséggel is kell számolni, mert a peres illeték Magyarországon a pertárgya értékének 6%-a, ami egy házasság tízmilliós, nem ritkán százmilliós közös szerzeménye esetében már könnyedén kimeríti a maximális 1.5 millió forintos perindítási illetéket.


A házassági bontóperes és vagyonjogi kérdések tehát csak látszólag egyszerűek és a széles nyilvánosság előtt közismert elvek mentén haladva egy-egy konzultáció alkalmával számtalanszor tapasztaljuk azt, hogy az évek, évtizedek alatt történt események jogi jelentőségével a felek végsősoron nincsenek tisztában. Így fordulhat elő az, hogy a hitelezők a férjünk, feleségünk hibájából elviszik szülői örökségünket és akkor már nincs mit tenni, utólag a rossz válóperes egyezség feltételei már nem orvosolhatóak.


Ha válni szeretne mi azt javasoljuk, hogy a válópert megelőzően, szakértővel tárja fel a házasság történetét, a jogilag jelentős tényeket és ezek ismeretében kezdeményezze - szükség szerint- a házasság felbontását.


Válni tehát nem a bírósági eljárásban kell, célszerűbb a vitás ügyeket előre rendezni vagy legalábbis a keresetlevél benyújtása előtt a körülményeket maradéktalanul tisztázni. Diszkrétebb és biztosabb megoldásra lehet így jutni és sok keresű pirulától és kockázattól megszabadulhat az, aki előre gondolkodik és kellő odafigyeléssel jár el.