Rólunk

Ügyvédeink az ügyvédi hivatás gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegítik megbízóink jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Közreműködnek abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el. Ügyvédi társulásunk ügyvédei Magyarország valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhatnak, és minden ügyben elláthatják megbízóink jogi képviseletét. Társulásunk az ügyvédi tevékenységben szabad és független. Ügyvédeink hivatásukat a legjobb tudásuk szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával gyakorolják.

Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe szakmai blogunkat is. 

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédek tartják fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. © 2016-2021dr. Egri Oszkár ügyvéd, Kolozsvári-Kiss Ügyvédi Iroda