Rólunk

Ügyvédeink az ügyvédi hivatás gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegítik megbízóink jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Közreműködnek abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el. Ügyvédi társulásunk ügyvédei Magyarország valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhatnak, és minden ügyben elláthatják megbízóink jogi képviseletét. Társulásunk az ügyvédi tevékenységben szabad és független. Ügyvédeink hivatásukat a legjobb tudásuk szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával gyakorolják.

Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe szakmai blogunkat is.