Eseti polgári jogi képviselet és büntetőjogi védelem

Szolgáltatásaink

Tartós ügyvédi megbízási szerződés ellátása, állandó jogi képviselet
Szakterületeink
Jogi tanácsadás
 • cégjog és társasági jog

 • ingatlanjog (ingatlanok adásvétele, birtokjog, használati megosztás stb.)

 • hagyatéki ügyek (végrendelet, öröklési, tartási szerződések, öröklési perek)

 • személyiségi jog

 • családjog (válóperek, házassági szerződések, házassági vagyonperek)

 • társadalmi szervezetek, egyesületek joga

 • egyházjog

 • szabálysértési jog

 • sportjog

 • végelszámolás

 • tagi kölcsönökkel kapcsolatos tanácsadás

 • gazdasági-büntetőjog

Ügyvédi társulásunk jogi szolgáltatást nyújt a polgári jog területén ingatlanjogi ügyekben (adásvétel, ajándékozás, szolgalmi jogok, egyéb bejegyzések, különleges ingatlan-nyilvántartási eljárások), cégjogi (cégalapítás, cégváltozásbejegyzési eljárások, törvényességi felügyeleti eljárás, végelszámolás, tagi kölcsönökkel kapcsolatos tanácsadás, törzstőke emelés stb.), családjogi (gyermekelhelyezési ügyek, házasság felbontása iránti perek) szakterületeken. 

 

A büntetőjog területéről a védelem általános ellátása mellett gazdasági-büntetőjogi szakjogász ügyvédeink vállalnak sértetti képviseletet, terhelti védelmet sikkasztással, csalással, gazdasági csalással összefüggő és egyéb gazdasági bűncselekményeket vizsgáló büntetőeljárásokban.

Sportjogi szakterületen ellátjuk sportági szövetségek, sportegyesületek, sportolók jogi képviseletét. 

Irodánk tartós megbízási szerződés alapján ellátja cégek, természetes és jogi személyek, családok állandó jogi képviseletét. 

Szakterületeinket érintő egyedi és általános jogi kérdések esetében ügyvédeink konzultációt biztosítanak megbízóinknak.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédek tartják fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. © 2016-2019 dr. Egri Oszkár ügyvéd, Kolozsvári-Kiss Ügyvédi Iroda