Szolgáltatásaink

Eseti polgári jogi képviselet és büntetőjogi védelem

Ügyvédi társulásunk jogi szolgáltatást nyújt a polgári jog területén ingatlanjogi ügyekben (adásvétel, ajándékozás, szolgalmi jogok, egyéb bejegyzések, különleges ingatlan-nyilvántartási eljárások), cégjogi (cégalapítás, cégváltozásbejegyzési eljárások, törvényességi felügyeleti eljárás, végelszámolás, tagi kölcsönökkel kapcsolatos tanácsadás, törzstőke emelés stb.), családjogi (gyermekelhelyezési ügyek, házasság felbontása iránti perek) szakterületeken. 

 

A büntetőjog területéről a védelem általános ellátása mellett gazdasági-büntetőjogi szakjogász ügyvédeink vállalnak sértetti képviseletet, terhelti védelmet sikkasztással, csalással, gazdasági csalással összefüggő és egyéb gazdasági bűncselekményeket vizsgáló büntetőeljárásokban.

Sportjogi szakterületen ellátjuk sportági szövetségek, sportegyesületek, sportolók jogi képviseletét. 

Tartós ügyvédi megbízási szerződés ellátása, állandó jogi képviselet

Irodánk tartós megbízási szerződés alapján ellátja cégek, természetes és jogi személyek, családok állandó jogi képviseletét. 

Jogi tanácsadás

Szakterületeinket érintő egyedi és általános jogi kérdések esetében ügyvédeink konzultációt biztosítanak megbízóinknak.

Szakterületeink
 • cégjog és társasági jog

 • ingatlanjog (ingatlanok adásvétele, birtokjog, használati megosztás stb.)

 • hagyatéki ügyek (végrendelet, öröklési, tartási szerződések, öröklési perek)

 • személyiségi jog

 • családjog (válóperek, házassági szerződések, házassági vagyonperek)

 • társadalmi szervezetek, egyesületek joga

 • egyházjog

 • szabálysértési jog

 • sportjog

 • végelszámolás

 • tagi kölcsönökkel kapcsolatos tanácsadás

 • gazdasági-büntetőjog